Chcę wyjechać do sanatorium – i co dalej?

basen w sanatoriumSanatoria obecnie stają się coraz bardziej popularnym sposobem na podratowanie zdrowia i efektywny relaks w oderwaniu od codzienności. Polskie sanatoria dynamicznie się rozwijają, powstaje wiele nowych, ekskluzywnych obiektów spełniających najwyższe standardy kuracjuszy. Do przeszłości odchodzi obraz zatłoczonych, nieciekawych ośrodków, obecnie sanatoria prześcigają się w poszerzaniu oferty dla gości oraz wprowadzaniu nowych udogodnień.

Wczasy zdrowotne są bardzo zróżnicowane. Obok tradycyjnych pobytów z zabiegami mamy także odchudzające, oczyszczające czy profilaktyczne pobyty sanatoryjne. Wyjazd leczniczy nie musi wiązać się z daleką podróżą, ośrodki świadczące takie usługi można znaleźć w niemal wszystkich regionach w całej Polsce.

Ciekawy jest fakt, że obecnie stereotyp sanatorium postrzeganego jako placówki przypominającej oddział szpitalny pełen starszych osób został przełamany. Obecnie starsze osoby bardzo często są aktywne i chętnie korzystają z różnych urozmaiceń proponowanych kuracjuszom przez ośrodek. Do sanatoriów zjeżdżają coraz częściej także osoby młode, nawet jeszcze przed trzydziestym rokiem życia. Urlop w sanatorium jest coraz bardziej popularny. Zwiększa się świadomość społeczna w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia i profilaktyki chorób. Zarówno starsze jak i młode osoby coraz chętniej wybierają sanatoria jako sposób zadbania o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Ze względów zdrowotnych została podjęta decyzja o wyjeździe do sanatorium. Jak się zabrać do organizacji wyjazdu? Generalnie możliwości dostępne dla wszystkich są dwie: uzyskać skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ lub wybrać się do sanatorium prywatnie, i na tych w tym miejscu się skupimy. Wyjazdy lecznicze możliwe są także z dofinansowaniem KRUS, PFRON oraz finansowane przez ZUS.

fontanna w uzdrowisku CiechocinekWyjazd do sanatorium ze skierowaniem NFZ

Skierowanie do sanatorium może otrzymać każda osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia, której stan zdrowia został oceniony przez lekarza jako wymagający leczenia sanatoryjnego. Najlepiej w celu rozpoczęcia procedury udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu (przy spełnieniu warunku, że jest to lekarz posiadający umowę z NFZ). Zleci on wykonanie podstawowych badań i przeanalizuje historię choroby. Po uznaniu zasadności leczenia sanatoryjnego w konkretnym przypadku, zgłoszenie wraz z pełną dokumentacją wysyłane jest do właściwego ze względu na miejsce oddziału NFZ. W ciągu 30 dni specjalista w NFZ rozpatruje wniosek. Następnie pacjent jest zawiadamiany listownie o decyzji odnośnie weryfikacji skierowania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia pacjent otrzymuje skierowanie do właściwego sanatorium, o terminie wyjazdu pacjent jest informowany nie później niż na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia pobytu w sanatorium. Czas oczekiwania na przyznanie miejsca w sanatorium wynosi obecnie kilkanaście miesięcy, status swojego skierowania można sprawdzić na stronie skierowania.nfz.gov.pl.

Udając się do sanatorium ze skierowaniem NFZ mamy znacznie mniejszy wpływ na to, gdzie i w jakim terminie pojedziemy. Sanatorium zawsze dobierane jest zgodnie z profilem choroby i leczenia zalecanego w danym przypadku.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu do sanatorium ze skierowaniem NFZ można znaleźć tutaj.

Wyjazd do sanatorium prywatniewanna do zabiegów w sanatorium

Indywidualny wyjazd do sanatorium nie wiąże się z koniecznością posiadania skierowania od lekarza. Warto jednak przed podjęciem decyzji skonsultować się ze swoim lekarzem, który pomoże choćby odpowiednio wskazać klimat, który będzie najlepszy dla poprawy zdrowia w danym przypadku. Jadąc indywidualnie do sanatorium mamy pełną kontrolę nad tym, do jakiego miejsca trafimy. Samodzielnie wybierana jest konkretna miejscowość i obiekt odpowiadający wszystkim potrzebom. Istotnym czynnikiem jest także niewielki czas oczekiwania, który w takim przypadku uzależniony jest jedynie od dostępności miejsc w danym sanatorium. Udogodnieniem jest również dowolność wyboru terminu, który będzie najbardziej odpowiedni.

Ze względu na bardzo zróżnicowaną ofertę sanatoriów istnieje możliwość doskonałego dopasowania miejsca spędzania pobytu leczniczego do swoich potrzeb. Wiele ośrodków obecnie poza klasycznymi zabiegami leczniczymi oferuje bogaty wachlarz zabiegów SPA oraz opcjonalne atrakcje dla swoich kuracjuszy. Coraz częściej można wybrać również jeden z kilku wariantów diet dostępnych w ramach całodziennego wyżywienia. Prywatny wyjazd do sanatorium wiąże się z samodzielnym poniesieniem wszystkich kosztów pobytu leczniczego.