Jak wyjechać do sanatorium z NFZ?

wyjazd do sanatorium z NFZWyjazdy do sanatorium ze skierowaniem NFZ stanowią największą część wszystkich wyjazdów leczniczych w Polsce. Każdego roku z takich wyjazdów korzysta kilkaset tysięcy osób. Dla porównania ZUS wysyła do sanatoriów w ciągu roku kilkadziesiąt tysięcy osób, a KRUS kilkanaście tysięcy. Dofinansowania NFZ przysługują wszystkim ubezpieczonym.

 

Sanatorium z NFZ dla wszystkich ubezpieczonych

KRUS finansuje leczenie rolników, ZUS płaci za wyjazdy w ramach prewencji rentowej, natomiast o dofinansowania z PFRON mogą starać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Warto o tym pamiętać, że każda osoba, której przysługują dofinansowania z wymienionych instytucji, może korzystać także z tego rodzaju świadczeń NFZ. Nikt nie jest wykluczany z tytułu spełniania warunków dofinansowań leczenia innych instytucji.

Powszechny dostęp do wyjazdów sanatoryjnych z NFZ ma jednak też drugą stronę – długi czas oczekiwania w kolejce na przydział. Zgodnie z przepisami oczekiwanie w kolejce na skierowanie może trwać do 18 miesięcy, jednak praktyka pokazuje, że bywają również przypadki dłuższego oczekiwania. Aby skracać ten czas i wyjść na przeciw oczekiwaniom pacjentów, NFZ stara się umożliwić korzystanie z miejsc w sanatoriach, które zwalniają się z powodu rezygnacji z wyjazdu osoby skierowanej. Dzięki temu niejednokrotnie pacjentom udaje się wyjechać już przed upływem roku od daty wpłynięcia skierowania do Oddziału NFZ. Kolejki i czas oczekiwania na otrzymanie skierowania do sanatorium z Narodowego Funduszu Zdrowia to temat-rzeka, warto jednak zapoznać się z ogólnymi zasadami przyznawania skierowań do sanatorium.

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ?

Pierwszym krokiem, który musi być wykonany aby był możliwy wyjazd do sanatorium z NFZ, jest wypełnienie wniosku przez lekarza rodzinnego. Wniosek musi być podparty wynikami badań, które stanowią dokumentację przesłanek do zasadności przeprowadzenia leczenia w uzdrowisku. Wniosek musi być złożony we właściwym miejscowo Oddziale NFZ. Wniosek jest składany osobiście przez pacjenta lub przez lekarza, który ten wniosek wystawił. Następnie lekarz orzecznik – specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej w oddziale ma 30 dni na rozpatrzenie tego wniosku. Po tym terminie w ciągu kolejnych 30 dni NFZ musi poinformować pacjenta o decyzji – czy wniosek został uznany za zasadny czy odrzucony. W przypadku odrzucenia wniosku jest on zwracany lekarzowi, który go złożył. Co ważne, od tej decyzji nie przysługuje żadna forma odwołania.

Oczekiwanie na wyjazd

Potwierdzony wniosek zachowuje swoją ważność przez 18 miesięcy. Średni czas oczekiwania na skierowanie do sanatorium wynosi 16-18 miesięcy. Jest to uzależnione nie tylko długością kolejki, ale także w dużej mierze możliwościami organizacyjnymi NFZ. Fundusz ma podpisane umowy z poszczególnymi ośrodkami, które przyjmują kuracjuszy. Pacjent musi być skierowany do sanatorium zgodnie ze wskazaniem lekarza i profilem swojej choroby. Oznacza to, że pacjent może otrzymać skierowanie dopiero, kiedy będzie wolne miejsce w ośrodku odpowiadającym jego potrzebom. Jeżeli w ciągu tych ustawowych 18 miesięcy nie zostanie wystawione skierowanie, wówczas musi nastąpić jego weryfikacja. NFZ informuje pacjenta o konieczności powtórzenia niektórych badań, jeśli skierowanie nadal pozostaje zasadne i stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia uzdrowiskowego, po weryfikacji pacjent wraca na swoje miejsce w kolejce.

Warto dowiadywać się co jakiś czas we właściwym dla siebie oddziale NFZ o tak zwane „zwroty”. Są to miejsca w sanatoriach, które zwolniły się wskutek rezygnacji kuracjusza z wyjazdu. Szczególnie jest to pomocne rozwiązanie dla osób, które nie mają preferencji co do terminu wyjazdu, a chciałyby możliwie przyspieszyć swoje leczenie. Najwięcej skierowań jest zwracanych w okresie jesienno-zimowym, dlatego jeśli pacjent chce wyjechać jak najszybciej, a nie ma nic przeciw wyjazdowi w miesiącach zimowych, w tym okresie szczególnie ma szansę na to, że zwolni się miejsce dla niego i będzie mógł wyjechać szybciej. Jeśli natomiast kuracjusz sam zrezygnuje z przydzielonego skierowania, musi liczyć się z tym, że jego wyjazd się opóźni. W przypadku rezygnacji zasadnej pacjent wraca na swoje miejsce w kolejce. Jeżeli natomiast zwrot jest nieuzasadniony – całą procedurę uzyskania skierowania należy rozpocząć od początku.

Kolejne wyjazdy

Informację o miejscu i terminie wyjazdu do sanatorium NFZ musi dostarczyć kuracjuszowi nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem leczenia. Z wyjazdów leczniczych, które są dofinansowane przez NFZ, można korzystać po raz kolejny po upływie 18 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego turnusu. Jeśli pacjent, który już był w sanatorium z NFZ, chce wyjechać kolejny raz, musi ponownie zwrócić się w tej sprawie do swojego lekarza rodzinnego. Jeśli nadal istnieją wskazania medyczne, nie ma przeszkód aby ponownie rozpocząć cały proces i kolejny raz wyjechać do sanatorium. W przypadku indywidualnych wątpliwości i problemów, najlepiej kontaktować się bezpośrednio z właściwym dla siebie oddziałem NFZ.