Komu przysługują wyjazdy lecznicze?

pobyt leczniczyWyjazdy do sanatorium i pobyty rehabilitacyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Jednak nie każdy wie, czy i na jakich zasadach przysługuje mu pobyt zdrowotny. Wiele osób nie jest świadomych tego, z jakich świadczeń może korzystać i jak często. Warto wiedzieć, że dofinansowania czy refundacje z różnych instytucji nie wykluczają się wzajemnie. Można korzystać z pobytów leczniczych finansowanych zarówno z NFZ, PFRON, ZUS i KRUS – jeśli tylko spełnia się odpowiednie kryteria. 

Każdego roku z takich możliwości korzystają tysiące osób. Kto i w jakiej sytuacji może skorzystać z danego sposobu finansowania wyjazdów leczniczych? Warto sprawdzić, jakie warunki się spełnia i jakie dofinansowania będą przysługiwały. Trzeba dbać o swoje zdrowie i jeśli jest możliwość wyjazdu dla podratowania zdrowia, to zdecydowanie warto z tego korzystać. Warto wiedzieć także, czym różnią się poszczególne pobyty zdrowotne.

Komu przysługuje wyjazd do sanatorium z NFZ?

Najprościej mówiąc, każdej ubezpieczonej osobie, której stan zdrowia tego wymaga. Jeżeli lekarz danego pacjenta uzna za zasadne skierowanie go na leczenie sanatoryjne, to taka osoba wyjedzie do sanatorium z NFZ. Czekanie w kolejce na skierowanie do sanatorium z NFZ odbywa się niezależnie od innych wyjazdów. Oznacza to w praktyce, że np. osoba niepełnosprawna może pojechać do sanatorium z NFZ, a niezależnie od tego wyjechać na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON. Na skierowanie do sanatorium z NFZ czeka się zwykle kilkanaście miesięcy.

Na leczenie sanatoryjne są kierowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia głównie osoby, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Z takiego leczenia można skorzystać raz na 18 miesięcy. Trzeba pamiętać o tym, że NFZ nie refunduje pobytu w stu procentach. Wysokość dopłaty do pobytu w sanatorium ze skierowaniem NFZ jest uzależniona od standardu pokoju oraz oczywiście od sezonu. Są jednak zwolnienia z tych opłat. Szczegóły o kosztach wyjazdu do sanatorium z NFZ można znaleźć tutaj.

Kto może wyjechać do sanatorium z ZUS?

pobyt w sanatoriumZ tej formy wyjazdu leczniczego mogą skorzystać osoby, którym pobyt w uzdrowisku pomoże w powrocie do pracy lub zapobiegnie niezdolności do pracy w przyszłości. Do sanatorium z ZUS mogą więc wyjechać osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, pobierające świadczenia rehabilitacyjne, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub zagrożone utratą sprawności, a co za tym idzie – możliwości wykonywania swojej pracy.

Wyjazdy do sanatorium z ZUS odbywają się w ramach prewencji rentowej ZUS. Oznacza to, że ZUS kieruje pacjentów do sanatoriów w celu zapobiegnięcia przejścia tych osób na rentę lub przywrócenia ich do pracy, co jest dla ZUS bardziej korzystne, niż stałe wypłacanie świadczeń. Do sanatorium z ZUS można pojechać niezależnie od wyjazdu z NFZ, te opcje wzajemnie się nie wykluczają. Oznacza to, że jeśli ktoś czeka w kolejce na termin wyjazdu do sanatorium z NFZ, a w międzyczasie sytuacja tak się potoczy, że będzie wskazany wyjazd z ZUS, nie oznacza to, że miejsce w kolejce do sanatorium z NFZ przepadnie. Wyjazd do sanatorium z ZUS nie wyklucza wyjazdu do sanatorium z NFZ i odwrotnie. Z sanatorium z ZUS mogą korzystać także osoby niepełnosprawne, jeżeli spełniają odpowiednie kryteria. Więcej o wyjeździe do sanatorium z ZUS znajduje się tutaj.

Dla kogo są turnusy rehabilitacyjne?

Innym rodzajem wyjazdu leczniczego jest turnus rehabilitacyjny. Często bywa mylony z pobytem sanatoryjnym przez osoby, które jeszcze nigdy nie korzystały z wyjazdów leczniczych. Taka forma przeznaczona jest wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, turnusy mają za zadanie zarówno wpłynąć na poprawę zdrowia danej osoby, jak i pozytywnie oddziaływać na ich rozwój psychospołeczny oraz wspierać ich aktywizację. Na turnus rehabilitacyjny może pojechać osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można otrzymać raz w każdym roku kalendarzowym. Wyjazd z dofinansowaniem PFRON także jest sprawą niezależną od wyjazdów sanatoryjnych, na które kierują inne instytucje. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mają możliwość wyjeżdżania w celach leczniczych nawet kilka razy do roku. Więcej o dofinansowaniu do turnusu rehabilitacyjnego można znaleźć tutaj.

Wyjazdy do sanatorium z KRUS 

Na leczenie finansowane przez KRUS mogą wyjechać oczywiście osoby tam ubezpieczone. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wysyła rolników i ich rodziny na leczenie w ośrodkach, z którymi ma podpisaną umowę, ale też we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników. Wyjazd taki może odbywać się co 12 miesięcy, chyba, że lekarz zaleci inaczej w oparciu o dokumentację medyczną. Obok tej możliwości ubezpieczeni w KRUS mogą naturalnie ubiegać się także o skierowanie do sanatorium z dofinansowaniem NFZ. Z oczywistych względów nie dotyczy ich natomiast rehabilitacja z ramienia ZUS. Przydatne informacje o wyjeździe do sanatorium z KRUS znajdują się tutaj.

wyjazd do sanatoriumOczywiście sprawą zupełnie niezależną od wyjazdów finansowanych czy współfinansowanych przez instytucje są prywatne pobyty lecznicze i rehabilitacyjne. Nie ma żadnych przeszkód ku temu, by przykładowo pacjent czekający w kolejce do sanatorium z NFZ w międzyczasie z własnej kieszeni fundował sobie pobyty lecznicze, jeśli oczywiście ma taką możliwość. Fakt przebywania w sanatorium w prywatnym zakresie, nawet takiego, które także ma umowę z NFZ, w żaden sposób nie wpłynie na czas oczekiwania na skierowanie. To jest indywidualna sprawa każdej osoby, absolutnie ta kwestia nie jest brana pod uwagę przez instytucje przy wysyłaniu pacjenta na leczenie.

Jeżeli prywatnie wyjeżdża osoba pracująca, wyjazd taki traktowany jest jako pobyt wypoczynkowy i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje, kiedy i na jakich zasadach wyjazd leczniczy odbywa się w ramach urlopu, a kiedy w ramach zwolnienia lekarskiego. Trzeba pamiętać, że warto poszukiwać informacji o przysługujących prawach i korzystać z możliwości, jakie one dają – w tym wyjazdów leczniczych. Pobyt w uzdrowisku bardzo korzystnie wpływa na człowieka; nie tylko na jego zdrowie poprzez zabiegi lecznicze, ale także pozwala wypocząć i odprężyć się psychicznie.