Koszty wyjazdu do sanatorium z NFZ

dodatkowe koszty pobytu w sanatorium NFZWyjazd do sanatorium ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia różni się od wyjazdu pełnopłatnego tym, że NFZ pokrywa dużą część kosztów pobytu leczniczego. Zaliczają się do tego koszty zabiegów leczniczych oraz partycypacja w kosztach zakwaterowania. Jakie koszty wyjazdu do sanatorium z NFZ ponosi kuracjusz? Pacjent pokrywa w całości m.in. koszty podróży do uzdrowiska i podróży powrotnej, a także koszty opłaty uzdrowiskowej.

Trzeba mieć świadomość tych kosztów wyjeżdżając do sanatorium, opłaty te są regulowane zaraz po rozpoczęciu turnusu. Często kuracjuszom zdarza się zapomnieć o opłacie uzdrowiskowej, a może ona urosnąć do znacznej kwoty przy wyjeździe na trzy lub cztery tygodnie. Wysokość takiej opłaty jest ustalana indywidualnie przez każdą miejscowość, w przypadku uzdrowiska nie może ona jednak przekroczyć 4 złotych 32 grosze dziennie. Warto przed wyjazdem sprawdzić, jaka stawka obowiązuje w miejscowości, do której się wybieramy. Niektóre miejscowości uwzględniły różnorodne zniżki w swoim taryfikatorze. Informacje te bardzo często można znaleźć również na stronie internetowej ośrodka, do którego zamierzamy pojechać. Kuracjusz ponosi również koszty dodatkowych zabiegów leczniczych, na które się zdecyduje, a które nie są bezpośrednio zaordynowane przez lekarza w ramach zabiegów obowiązkowych.

Jaka jest faktyczna wysokość opłat za każdy dzień pobytu w sanatorium?

Aktualnie obowiązujące stawki ustalono w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2014 poz. 1245). Opłaty są zróżnicowane ze względu na sezon rozliczeniowy (w okresie jesienno-zimowym stawki są niższe) oraz z uwagi na standard pokoju, w którym zostanie zakwaterowany kuracjusz.

Standard Poziom I sezon rozliczeniowy
(w złotych)
od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia
II sezon rozliczeniowy
(w złotych)
od dnia 1 maja do dnia 30 września
I A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
28,8 36,1
B
pokój jednoosobowy w studiu
23,0 33,0
II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 22,0 29,3
III A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
17,3 24,1
B
pokój dwuosobowy w studiu
14,6 22,0
IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 12,5 17,3
V A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym
11,0 13,1
B
pokój wieloosobowy w studiu
10,5 12,0
VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 9,4 10,5

Kosztów przestawionych w tabeli nie ponoszą dzieci, niepełnoletnia młodzież oraz osoby uczące się do ukończenia 26 roku życia. Z tych opłat są zwolnione również osoby, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, którym przysługuje renta rodzinna. Jeśli osoba zwolniona z opłaty wyjeżdża na turnus leczniczy z opiekunem, to opiekun nie jest zwolniony z opłat. Bardzo często opiekun (na przykład rodzic dziecka w wieku przedszkolnym) wyjeżdża z podopiecznym jako kuracjusz pełnopłatny. Zwolnienie z opłat osób uprawnionych nie obejmuje zwolnienia z opłaty klimatycznej.

Bezpłatny wyjazd tylko z ZUS

Nieco odmiennie sprawa wygląda w przypadku osób skierowanych do sanatorium z ramienia prewencji rentowej ZUS. W takim przypadku pacjent nie ponosi żadnych kosztów, wszelkie opłaty przeniesione są na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to również przejazdu do sanatorium i podróży powrotnej, przy czym jest to kwota zryczałtowana. Jej wysokość to równowartość podróży najtańszym środkiem transportu z miejsca zamieszkania pacjenta do miejscowości uzdrowiskowej, w której będzie odbywało się leczenie. Kuracjusz wyjeżdżający do sanatorium z ZUS nie ponosi kosztów opłaty uzdrowiskowej.

Dodatkowe koszty w sanatorium

Warto przyjrzeć się również kosztom dodatkowym już w samym sanatorium. Warto przed wyjazdem poświęcić trochę czasu i dokładnie dowiedzieć się, co należy do standardu pokoju, a co nie. Poszczególne ośrodki pobierają różne opłaty uwarunkowane swoim regulaminem wewnętrznym; i tak może to być na przykład opłata za telewizję, wypożyczenie czajnika do pokoju, czy opłata za wi-fi. Zdecydowanie lepiej wiedzieć wcześniej, czego się spodziewać po przyjeździe na miejsce, niż być mocno zaskoczonym i nieprzygotowanym na dodatkowe wydatki.

Warto wiedzieć także, że jeśli zakład pracy zatrudniający kuracjusza posiada odpowiedni fundusz socjalny (jego istnienie jest warunkowane odpowiednimi przepisami), można starać się o dofinansowanie z zakładu pracy na pobyt w sanatorium. Działa to na podobnej zasadzie, jak w przypadku dofinansowania wyjazdu wakacyjnego dla pracownika.