Sanatorium – urlop czy zwolnienie lekarskie?

wyjazd do sanatoriumWiele osób otrzymując skierowanie do sanatorium boryka się z dylematem, jak rozwiązać kwestię swojej nieobecności w pracy na ten czas. Wszystko zależy od rodzaju wyjazdu leczniczego. Warto wiedzieć, jak są uwarunkowane te kwestie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku skierowania do szpitala uzdrowiskowego, a inaczej kiedy pacjent kierowany jest do sanatorium uzdrowiskowego. Również inaczej rzecz wygląda, kiedy osoba pracująca wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny – odpowiednio do szpitala lub sanatorium. Kolejnym zagadnieniem jest wyjazd do sanatorium jako opiekun dziecka – czy w takiej sytuacji przysługuje zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem? Jeszcze osobny temat stanowią lecznicze wyjazdy nauczycieli, którzy mają odgórnie narzucony termin urlopu.

Sanatorium – urlop czy zwolnienie lekarskie? 

Jeśli kuracjusz stara się o wyjazd z dofinansowaniem NFZ i oczekuje na otrzymanie terminu wyjazdu do sanatorium na pobyt leczniczy trwający 21 dni, musi liczyć się z tym, że na ten okres będzie musiał wykorzystać swój urlop wypoczynkowy. Warto w takiej sytuacji zawczasu porozmawiać z pracodawcą i uprzedzić go, że się oczekuje na termin wyjazdu do sanatorium. Jest to wskazane tym bardziej, że Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek poinformować kuracjusza o terminie wyjazdu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, a dwa tygodnie to może być za mało czasu na załatwienie sobie trzytygodniowego urlopu bez wcześniejszej rozmowy na ten temat. Zazwyczaj jednak NFZ informuje kuracjusza kilka – kilkanaście tygodni przed rozpoczęciem leczenia w uzdrowisku, co daje czas na uporządkowanie wszystkich swoich spraw i przygotowanie się do wyjazdu.

Kiedy zwolnienie lekarskie?

Osoba wyjeżdżająca do szpitala uzdrowiskowego będzie miała za ten czas wystawione zwolnienie lekarskie przez lekarza szpitalnego prowadzącego terapię. Podobnie rzecz wygląda w przypadku turnusu rehabilitacyjnego w szpitalu uzdrowiskowym (28 dni). Tak samo w przypadku, kiedy pacjent jest kierowany do sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS – również wtedy wyjazd odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Co ważne, za pobyt w szpitalu uzdrowiskowym przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 70%  wynagrodzenia – inaczej, niż w przypadku zwolnienia lekarskiego z powodu choroby bez pobytu w szpitalu (wtedy jest to 80%).

Wyjątkami są sytuacje, kiedy kuracjuszem jest osoba z prawem do 100% zasiłku chorobowego. Dotyczy to kobiet w ciąży oraz osób leczących schorzenie powstałe wskutek wypadku przy pracy lub w drodze do/z pracy, schorzenie będące następstwem wypadku przy pracy lub też schorzenie mające związek z chorobą zawodową. Oznacza to, że np. osoba która uległa wypadkowi w pracy w wyniku którego ma problemy z kręgosłupem, zostanie skierowana do szpitala uzdrowiskowego, otrzymuje zwolnienie lekarskie za czas pobytu w ośrodku i zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia. Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym, tak samo jak w przypadku zwykłego zwolnienia lekarskiego z powodu choroby.

Kiedy urlop wypoczynkowy?

Wyjeżdżając do sanatorium uzdrowiskowego lub na turnus rehabilitacyjny w sanatorium uzdrowiskowym, należy liczyć się z koniecznością zorganizowania sobie urlopu. Zazwyczaj kuracjusze korzystają z urlopu wypoczynkowego. Inną alternatywą jest urlop bezpłatny, co rzecz jasna nie jest popularnym rozwiązaniem. Wysokość wynagrodzenia na urlopie pozostaje niezmieniona. To bardzo ważne, by wiedzieć wcześniej, czy będzie potrzebny urlop na wyjazd leczniczy. Często zdarza się, że kuracjusze nie mają świadomości, że część wyjazdów leczniczych odbywa się w ramach urlopu. Wiele osób jest przekonanych o tym, że wszystkie formy leczenia sanatoryjnego odbywają się na zwolnieniu lekarskim. Urlop jest niezbędny również wtedy, kiedy rodzic wyjeżdża do sanatorium jako opiekun skierowanego dziecka. W tej sytuacji nie przysługuje zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem. Również wyjazd do sanatorium prywatnie wiąże się z koniecznością wzięcia urlopu.

Nauczyciele są w jeszcze innej sytuacji. Mają z góry ustalony czas urlopu i nie mogą wziąć wolnego w czasie roku szkolnego. Jeśli nauczyciel otrzyma termin wyjazdu do sanatorium uzdrowiskowego w innym terminie niż okres wakacji, może skorzystać z urlopu bezpłatnego lub wykorzystać na wyjazd urlop dla podratowania zdrowia. Urlop dla podratowania zdrowia jest jednorazowo przyznawany maksymalnie na rok. W przypadku wykorzystania mniejszej części urlopu, na przykład trzech tygodni na czas pobytu w sanatorium, kolejny urlop dla podratowania zdrowia będzie można wykorzystać dopiero po roku od zakończenia poprzedniego urlopu. Szczegółowe obostrzenia w tej kwestii zawarte są w Karcie Nauczyciela. Nie dotyczy to wyjazdu do szpitala uzdrowiskowego, który odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

Sprawdź rodzaj wyjazdu

Rozliczenie nieobecności Rodzaj wyjazdu
ZWOLNIENIE LEKARSKIE pobyt w szpitalu uzdrowiskowym
turnus rehabilitacyjny w szpitalu uzdrowiskowym
ZWOLNIENIE LEKARSKIE wyjazd do sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS
URLOP WYPOCZYNKOWY pobyt w sanatorium uzdrowiskowym
turnus rehabilitacyjny w sanatorium uzdrowiskowym
URLOP WYPOCZYNKOWY wyjazd do sanatorium jako opiekun dziecka

Podsumowując, można w skrócie temat ująć w ten sposób, że wyjazd do szpitala uzdrowiskowego (bezpłatny) odbywa się zawsze w ramach zwolnienia lekarskiego, natomiast na wyjazd do sanatorium uzdrowiskowego ze skierowaniem (częściowo odpłatny) należy wziąć urlop. Zwolnienie lekarskie otrzyma także osoba wyjeżdżająca na leczenie w ramach prewencji rentowej ZUS. W przypadku wyjazdu jako opiekun również należy zorganizować sobie urlop na czas pobytu w sanatorium.