Leczenie ambulatoryjne

laseroterapiaLeczenie w trybie ambulatoryjnym polega na tym, że pacjent nie musi stale przebywać w miejscu prowadzenia terapii, przychodzi do ośrodka jedynie na konkretne zabiegi. W przypadku rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego oznacza to brak konieczności wyjazdu ze swojego miejsca zamieszkania, jeżeli tylko prowadzenie zabiegów zaordynowanych przez lekarza jest możliwe na miejscu. W szczególnych przypadkach leczenie ambulatoryjne przeprowadzane jest przez wykwalifikowaną osobę u chorego w domu.

Dla wielu osób takie rozwiązanie jest korzystne dla zdrowia i wygodne, szczególnie w przypadku braku czasu i możliwości dłuższego wyjazdu. Skierowanie na leczenie może wystawić lekarz, oczywiście jest też możliwe prywatne korzystanie z usług gabinetów medycznych i ośrodków rehabilitacyjnych. Natomiast leczenie ambulatoryjne w uzdrowisku możliwe jest wyłącznie ze skierowaniem od lekarza. Uzyskanie i potwierdzenie skierowania w NFZ wygląda analogicznie jak w przypadku skierowania do sanatorium w trybie stacjonarnym. Ważną różnicą jest to, że w przypadku leczenia ambulatoryjnego chory sam wskazuje dogodny dla siebie termin oraz miejsce odbywania zabiegów. Wybór może być dokonany jedynie spośród obiektów posiadających umowę z NFZ. Skierowanie ważne jest 12 miesięcy od jego wystawienia.

Jak uzyskać skierowanie na leczenie ambulatoryjne?

krioterapia miejscowaNależy skonsultować zasadność takiego leczenia ze swoim lekarzem rodzinnym lub lekarzem specjalistą, u którego leczona jest choroba będąca podstawą do korzystania z zabiegów ambulatoryjnych. Następnie skierowanie musi zostać dostarczone do Wojewódzkiego Oddziału NFZ i tam potwierdzone. Kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z wybranym uzdrowiskiem w celu uzgodnienia i potwierdzenia terminu, najpóźniej na 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Oczywiście z takiego rozwiązania mogą korzystać również osoby zamieszkujące poza miejscowością, do której udają się na leczenie ambulatoryjne. Wówczas w wybranym przez siebie terminie muszą jedynie znaleźć zakwaterowanie dla siebie i zapewnić sobie wyżywienie. Jest to idealne rozwiązanie dla połączenia wypoczynku z terapią leczniczą.

Co należy zabrać na leczenie ambulatoryjne?

Znów występuje analogia do leczenia stacjonarnego, czyli wymagane są dokładnie te same rzeczy jak w przypadku wyjazdu do uzdrowiska z zakwaterowaniem:

  • skierowanie potwierdzone przez NFZ,
  • dowód osobisty,
  • dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • wyniki badań i dokumentację medyczną mającą znaczenie dla leczenia uzdrowiskowego,
  • odpowiednią ilość stale przyjmowanych leków (w przypadku leczenia ambulatoryjnego poza miejscem zamieszkania).

W czasie leczenia ambulatoryjnego pacjent ma zapewnione 3 zabiegi w ciągu dnia przez 6 do 18 dni zabiegowych. Zabiegi te są refundowane przez NFZ, co oznacza że za zabiegi w ramach leczenia ambulatoryjnego ze skierowaniem NFZ nie wnosi się żadnej opłaty. Chory płaci samodzielnie za podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i ewentualną opłatę miejscową w przypadku, gdy wyjeżdża na leczenie ambulatoryjne poza miejscem zamieszkania.

Skorzystanie z leczenia w trybie ambulatoryjnym w uzdrowisku może być również bardzo dobrym pomysłem w przypadku konieczności uzdrowiskowego leczenia dziecka. Skierowanie dziecka do sanatorium w trybie stacjonarnym można zamienić w NFZ na skierowanie na leczenie w trybie ambulatoryjnym. Można także od razu poprosić lekarza o skierowanie w takiej formie. Wówczas rodzina czy jedno z rodziców ma możliwość wyjazdu i zakwaterowania we własnym zakresie, dzięki czemu łatwo połączyć urlopowy wypoczynek z jednoczesną kuracją dziecka.