Wypożyczalnia sprzętu i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnością

PFRON - wypożyczalnia technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościąNiektóre technologie wspierające i ułatwiające funkcjonowanie dla osób z niepełnosprawnością są bardzo kosztowne. Aby umożliwić do nich dostęp potrzebującym osobom, również tym mniej zamożnym, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program, w ramach którego możliwe będzie wypożyczanie sprzętu i technologii, zamiast ich kupowania. Pomoże to usamodzielnić się osobom niepełnosprawnym. W ramach programu wypożyczyć można urządzenia (np. aparaty słuchowe), pojazdy, oprogramowanie komputerowe oraz inne sprzęty.

Kto może skorzystać z wypożyczalni PFRON?

Usługa wypożyczania technologii wspomagającej dla osób z niepełnosprawnością skierowana jest do osób, które mają ważne przeczenie o niepełnosprawności (czyli to wydawane dzieciom do lat 16) bądź orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Jednocześnie niezbędnym jest spełnienie warunku, że ubiegająca się o możliwość wypożyczenia sprzętu osoba, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie otrzymała dofinansowania na zakup takiej samej technologii jak ta, którą chce wypożyczyć. Dotyczy to zarówno dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której stan zdrowia osoby wnioskującej pogorszył się na tyle, że nie może korzystać z zakupionej z dofinansowaniem technologii czy sprzętu, bądź utraciła go w wyniku zdarzeń losowych (jak np. kradzież czy nieumyślne zniszczenie). Wówczas Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy wojewódzkim oddziale PFRON, wydaję indywidualną opinię. Jeśli ta będzie pozytywna, można złożyć wniosek o wypożyczenie urządzenia czy technologii wspomagającej.

Jak złożyć wniosek o wypożyczenie sprzętu lub technologii?

Wnioskować o wypożyczenie sprzętu wspomagającego należy przez System Obsługi Wsparcia (w skrócie SOW) w formie dokumentu elektronicznego z podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym. Osoby mające trudności z wypełnieniem, wysłaniem takiego wniosku, mogą zgłosić się do CIDONO-u, czyli Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością, które znajdują się w każdym wojewódzkim oddziale PFRON. Zadaniem CIDON-ów jest kompleksowa usługa informacyjna i doradcza zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i osób z ich najbliższego otoczenia.

Po złożeniu wniosku sprawdzana jest zarówno jego poprawność, jak i spełnienie kryteriów umożliwiających skorzystanie z wypożyczalni. W przypadku jakichkolwiek braków czy niezgodności, pracownik CIDON prosi wnioskodawcę o uzupełnienie niezbędnych informacji czy dokumentów. Jeśli wniosek przejdzie weryfikację formalną, CIDON skontaktuje się z wnioskodawcą w celu ustalenia terminu i zakresu doradztwa. Osobie wnioskującej przysługuje co najmniej jedna konsultacja odnośnie optymalnego doboru sprzętu czy technologii wspomagającej wskazanej we wniosku.

Jaki jest czas wypożyczenia oraz opłata z tym związana?

Umowę na wypożyczenie sprzętu zawiera się na okres 12 miesięcy lub do czasu upływu ważności orzeczenia. Umowę można przedłużyć na kolejny rok. W tym celu należy złożyć przez system SOW, nie później niż miesiąc przed datą wygaśnięcia trwającej umowy, chęci jej kontynuowania. Samo wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne. Jednak zawarcie umowy użyczającej technologie wspierające i ułatwiające funkcjonowanie dla osób z niepełnosprawnością wiąże się z wpłatą jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% wartości sprzętu wskazanego we wniosku.

Co osoby z niepełnosprawnością mogą wypożyczyć?

W ramach wypożyczalni dostępne są urządzenia, technologie i sprzęty wspomagające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Są to:

  • Sprzęt ogólny: koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, materace.
  • Komunikacja alternatywna: oprogramowanie wspierające komunikację, tablet z oprogramowaniem wspierającym, urządzenia do sterowania komputerem.
  • Podnośniki: podnośniki transportowe, transportowo-kąpielowe, elektryczne
  • Sprzęt wspierający osoby z dysfunkcją słuchu: aparaty słuchowe, urządzenia i systemy wspomagające słyszenie.
  • Urządzenia i technologie wspierające osoby z dysfunkcją wzroku: linijki brajlowskie, drukarki brajlowskie, powiększalniki przenośne i stacjonarne, programy do translacji brajla na czarnodruk
  • Pojazdy: wózki inwalidzkie, skutery elektryczne, napędy elektryczne.