Metody rehabilitacji dzieci

Wiele dzieci potrzebuje rehabilitacji już na początku swojego życia. Bardzo często wcześnie podjęta rehabilitacja pozwala całkowicie wyeliminować problemy i dalej dziecko rozwija się prawidłowo. Zdarza się także, że dzieci potrzebują rehabilitacji długotrwałej lub ciągłej. W zależności od konkretnego przypadku, potrzeb dziecka i zaawansowania problemu stosowane są różne metody rehabilitacji dzieci, także łączone. Jakimi metodami prowadzona jest rehabilitacja najmłodszych pacjentów?

Metodę, którą będzie prowadzona rehabilitacja dziecka, zawsze musi wskazać specjalista w odniesieniu do konkretnego przypadku. Nawet u dzieci z tymi samymi schorzeniami mogą być prowadzone różne metody rehabilitacji, każda sytuacja jest inna. Najważniejsze jest dobranie takiej metody rehabilitacji, aby przyniosła ona wymierne efekty. Dlatego też konieczne jest monitorowanie postępów rehabilitacji dziecka. Warto wiedzieć, jakie metody są często wykorzystywane w rehabilitacji dzieci.

Metoda NDT-Bobath

Metoda autorstwa pochodzącego z Czech małżeństwa neurofizjologów Bobath. Nadrzędnym celem rehabilitacji tą metodą jest maksymalne usamodzielnienie rehabilitowanego dziecka. Ćwiczenia polegają na umożliwieniu małemu pacjentowi naturalne wykonywanie prawidłowych ruchów. Skorygowanie nieprawidłowych ruchów jest najbardziej skuteczne na jak najwcześniejszym etapie rozwoju. Rehabilitację tym sposobem mogą prowadzić tylko certyfikowanie terapeuci NDT-Bobath. Istnieją opinie, że rehabilitacja tą metodą jest dłuższa, ale nieco bardziej przyjazna dla dziecka, niż metoda Vojty.

Metoda Vojty

Metoda rehabilitacji dzieci stworzona przez czeskiego neurologa Vaclava Vojtę liczy sobie już kilkadziesiąt lat, a wciąż uznawana jest za jedną z najbardziej skutecznych metod w rehabilitacji dzieci już od urodzenia. Rehabilitacja tą metodą pozwala osiągnąć znaczne rezultaty w początkowym okresie życia dziecka, kiedy jego rozwój jest bardzo intensywny. Neurolog zauważył, że terapia dzieci niepełnosprawnych często podejmowana jest zbyt późno, kiedy są już utrwalone dysfunkcje. Z tego względu tak ważne jest, aby jak najszybciej osiągnąć jak największy postęp i wykształcenie prawidłowych wzorców ruchowych. W tej metodzie rolą prowadzącego terapię fizjoterapeuty jest nauczenie opiekunów dziecka prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Rehabilitacja tą metodą często daje bardzo dobre efekty w krótkim czasie.

Metoda PNF

Metoda bazuje na odtwarzaniu naturalnych ruchów mięśni i stawów. Jest to terapia holistyczna, bardzo indywidualnej dostosowywana do pacjenta. Wykorzystywana jest głównie w przywracaniu sprawności po urazach, w schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych oraz przy wadach postawy. W przypadku dzieci rehabilitacja tą metodą prowadzona jest u dzieci starszych w celu przywrócenia im maksymalnej możliwej sprawności narządów ruchu. Postęp terapii monitorowany jest na bieżąco badaniami diagnostycznymi. Terapia cały czas może ewoluować, by przybierać najwłaściwszy kierunek w stosunku do zmieniających się możliwości i potrzeb osoby rehabilitowanej.

Metoda Integracji Sensorycznej

Zadaniem tej metody jest zintegrowanie odbioru bodźców dostarczanych przez zmysły (wzrok, słuch, dotyk, poczucie równowagi) do mózgu i ich prawidłową interpretację. Ma ona zastosowanie głównie w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Jest to metoda opracowana przez amerykańską badaczkę i naukowca Jean Ayres. Terapie tą metodą to stosunkowa nowość. Terapia pozwala na pewne „uporządkowanie” odbierania otaczającego świata przez dziecko i korzystnie wpływa na jego dalszy prawidłowy rozwój.

Kinesiotaping

Plastrowanie taśmami fizjoterapeutycznymi coraz częściej z powodzeniem stosowane jest także u dzieci. Nie ma w zasadzie ograniczenia wiekowego, taśma może być naklejana już w wieku niemowlęcym. Stosowana jest m.in. do korekcji drobniejszych wad postawy oraz prawidłowego ustawienia nóg. Zazwyczaj nie jest to terapia samodzielna, jest jedynie uzupełnieniem i utrwaleniem wyników rehabilitacji osiąganych poprzez ćwiczenia. Trzeba pamiętać, że taśmy muszą być naklejane przez specjalistę! W żadnym wypadku nie należy samodzielnie kupować taśm z niesprawdzonych źródeł i naklejać ich dziecku samodzielnie.

Dogoterapia (kynoterapia)

W przypadku rehabilitacji najmłodszych pacjentów z powodzeniem wykorzystuje się także dogoterapię. Kontakt z psim terapeutą jest bardzo pomocny zwłaszcza w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z wadami słuchu i wzroku. Rodzaj zajęć z psem, ich intensywność i częstotliwość ustalana jest indywidualnie. Zdarza się, że dogoterapia już zaledwie po kilku spotkaniach przynosi spektakularne efekty. W naszym kraju w ostatnich latach ta metoda rehabilitacji staje się coraz bardziej popularna i dostępna.

Muzykoterapia

Forma rehabilitacji muzyką jest wykorzystywana jako terapia samodzielna lub wspomagająca dla głównej metody rehabilitacyjnej. Muzykoterapię wykorzystuje się przy zaburzeniach rozwoju psychoruchowego i intelektualnych u dzieci. Muzykoterapia to nie tylko słuchanie muzyki, ale także jej tworzenie: wykorzystywana jest gra na instrumentach oraz śpiewanie piosenek. Rodzaj i intensywność muzykoterapii jest dobierana przez terapeutę.

W rehabilitacji dzieci niezwykle ważna jest systematyczność oraz praca rodziców czy opiekunów dziecka. Niektóre metody rehabilitacyjne wymagają powtarzania ćwiczeń pokazanych przez rehabilitanta kilkukrotnie w ciągu dnia. Najważniejsze, aby stosować się do zaleceń specjalistów i prowadzić terapię zgodnie ze wskazaniami. Dzięki temu można uzyskać jak najbardziej optymalne efekty.